image
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด ที.ซี. กรีน พระราม 9
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด ที.ซี. กรีน พระราม 9 มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน

คอนโด ที.ซี. กรีน พระราม 9

image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿10,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿9,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿26,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 24
image
ขาย
฿2,500,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿18,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿17,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿16,900
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿16,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿14,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿13,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿13,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿13,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿14,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿14,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿11,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿10,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿9,900
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿18,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿11,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿8,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 10
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿17,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿14,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿9,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿13,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿13,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿14,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿13,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿17,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿14,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿13,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿12,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿12,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿12,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿11,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿13,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿8,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿12,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า