เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

image
เช่า
฿15,000
pin เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน
view 2
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿13,500
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿110,000
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 3
bathroom 5
floor 3
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿15,000
pin เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน
view 8
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿12,500
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿9,500
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 66.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿11,900
pin เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน
view 9
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿11,000
pin เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน
view 5
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿8,500
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿8,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า