พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

image
เช่า
฿19,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿18,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿16,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 0
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿25,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 0
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿25,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 0
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿26,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 0
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿11,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 0
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿17,500
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿10,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿9,400
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿7,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿6,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿9,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿9,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿9,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿8,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿8,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿8,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿8,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿8,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿7,700
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿7,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿7,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿7,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿7,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿7,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿7,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿7,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿7,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿7,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿7,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿7,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿7,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿7,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿7,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿6,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿15,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 5-10
image
เช่า
฿8,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿7,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿8,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿7,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿6,900
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.