พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿19,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿27,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿45,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿10,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿25,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿22,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿41,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 30
image
เช่า
฿19,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿23,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿19,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿19,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿17,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿19,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 41
image
เช่า
฿28,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 48
image
เช่า
฿19,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿18,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿16,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
ขาย
฿3,150,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿28,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿25,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿12,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿15,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿14,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿12,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿13,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
ขาย
฿2,900,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿13,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿12,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿45,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 100.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿11,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿12,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿13,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿14,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿12,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿14,900
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿9,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿9,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿13,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
image
เช่า
฿7,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1