สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿38,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿78,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 96.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 16
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 89.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 23
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿65,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 119.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 9
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿32,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿22,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿140,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 82.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 18
image
เช่า
฿18,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 19
image
เช่า
฿40,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 83.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 28
image
เช่า
฿150,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 136.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 28
image
เช่า
฿19,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿24,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿75,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿20,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿22,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿17,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿18,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿20,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿75,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿20,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 28
image
เช่า
฿28,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿15,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿28,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 33
image
เช่า
฿32,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 37
image
เช่า
฿16,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿17,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿27,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 39
image
เช่า
฿13,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า