อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 36
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 34
image
เช่า
฿34,000
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 20
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿16,500
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿8,500
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿12,500
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿13,500
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿12,500
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿1,550
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 9
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 36
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 34