บางแค เพชรเกษม ภาษีเจริญ หนองแขม

image
เช่า
฿9,500
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿9,500
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿8,500
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿8,000
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿7,500
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿11,500
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿8,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿8,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿9,500
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿8,500
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : 67.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11
image
เช่า
฿9,500
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿13,500
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿12,500
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿9,500
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿8,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿9,900
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿9,500
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.