วิทยุ ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ร่วมฤดี สารสิน ราชดำริ ลุมพินี

image
เช่า
฿25,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 0
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿19,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 2
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 2
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿21,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 2
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿26,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 2
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿65,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 1
area พื้นที่ : 136.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 20
image
เช่า
฿55,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 1
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 1
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿55,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 1
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 2
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 2
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 37
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿68,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 3
area พื้นที่ : 100.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 2
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿26,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 2
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 5
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿52,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 35
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 3
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿52,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 35
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 5
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿39,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 2
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿85,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 6
image
เช่า
฿30,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 3
area พื้นที่ : 85.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 9
image
เช่า
฿100,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 5
area พื้นที่ : 90.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
เช่า
฿85,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 6
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿100,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 5
area พื้นที่ : 90.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
เช่า
฿30,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 85.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 9
image
เช่า
฿85,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 6
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿19,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿280,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 161.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 7
image
ขาย
฿30,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 82.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 38
image
เช่า
฿43,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿52,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 39
image
เช่า
฿27,500
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿14,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿19,900
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
image
เช่า
฿85,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 120.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 28
image
เช่า