image
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด แอสปาย พระราม 4
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด แอสปาย พระราม 4 มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน

คอนโด แอสปาย พระราม 4

image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 0
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 0
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿9,900
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 4
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿9,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿9,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿9,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿9,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿9,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿9,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 4
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿9,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 5
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿9,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿9,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 6
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿9,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿9,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 4
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿9,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿9,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 4
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿25,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 6
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 31
image
ขาย
฿2,650,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿18,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿18,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 5
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿15,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 2
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿13,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 5
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 6
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 4
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿12,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 6
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 5
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 7
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 6
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 3
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 4
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า