พัฒนาการ ศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา สวนหลวง

image
เช่า
฿9,500
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿9,500
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿9,500
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿9,500
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿9,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 3
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿9,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿9,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿9,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿9,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿9,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿8,500
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 3
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿9,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿8,500
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿8,500
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿8,500
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 3
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿8,500
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿8,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 5
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿8,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
ขาย
฿2,370,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿18,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 4
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 7
image
เช่า
฿17,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5
image
เช่า
฿17,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 7
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
เช่า
฿15,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 8
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿15,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 7
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1
image
เช่า
฿13,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿13,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿12,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿12,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 7
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿12,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿12,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 7
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿11,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿11,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿10,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 8
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿10,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 7
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿10,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿10,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿10,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 7
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿10,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 7
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿9,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿9,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 5
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿16,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 7
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
เช่า
฿12,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 7
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿12,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3